Kinderrevalidatie

Het leven van uw gezin kan veranderen door een aangeboren aandoening, ziekte of ernstig ongeval van uw kind. De kinderrevalidatiearts bekijkt met u wat het probleem is en hoe de gevolgen ervan voor het kind en het gezin beperkt kunnen worden.

Bij kleine kinderen gaat het vaak om de vroege ontwikkeling. Bij oudere kinderen worden de vragen vaak meer gericht gesteld. Denk aan het functioneren op school, lopen, fietsen, zelfredzaamheid en sociaal-emotioneel functioneren. De kinderrevalidatiearts maakt met u een plan.

Als een revalidatieprogramma met bijvoorbeeld kinderfysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk en orthopedagogiek onderdeel van het plan is, kan hiertoe gericht verwezen worden naar een revalidatiecentrum dat gespecialiseerd is in kinderrevalidatie.

Polikliniek
Revalidatie in de Regio