Revalidatiebehandeling voor Volwassenen

Uw leven kan veranderen door een ziekte of ernstig ongeval. Dagelijkse activiteiten zoals verplaatsen, werken, sporten of jezelf verzorgen zijn dan niet meer vanzelfsprekend. De revalidatiearts bekijkt met u waar de kern van het probleem zit in het functioneren en maakt met u een plan.

Een behandelplan kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • een opname voor medisch specialistische revalidatie in een revalidatiecentrum.
  • een verwijzing voor poliklinische medisch specialistische revalidatie in een voor u geschikt revalidatiecentrum
  • een verwijzing naar een eerstelijns therapeut bij u in de buurt
  • een verwijzing voor revalidatiezorg in een verpleeghuis
  • het aanmeten of verbeteren van orthopedische schoenen en voorzieningen zoals orthesemateriaal

Onze behandelplannen stellen wij op in samenspraak met u. Waar mogelijk verwijzen wij u naar een praktijk bij u in de buurt. Alleen als er interdisciplinaire medische specialistische revalidatiezorg nodig is, of zorg waarvoor de kennis specifiek in een revalidatiecentrum aanwezig is, verwijzen wij u door naar een revalidatiecentrum. Wij werken dus altijd samen met andere zorgaanbieders in de keten.

Klik op de volgende aandoeningen voor meer informatie:

Polikliniek
Revalidatie in de Regio