Artrose zorgpad

Afdeling Reumatologie voorziet in een Artrose Zorgpad. Dit zorgpad vindt plaats op afdeling Reumatologie Ambulante Zorg en bestaat uit een afspraak met de reumaverpleegkundige en de ergotherapeut. Deze combinatie van afspraken duurt ongeveer 2 uur. De reumaverpleegkundige en ergotherapeut geven voorlichting en advies met als doel het vergroten van de zelfredzaamheid en het beperken van de gevolgen van de aandoening op het dagelijks leven. Neemt u deel aan wetenschappelijk onderzoek, dan worden de afspraken die hieruit voortvloeien zo mogelijk gecombineerd met het Artrose Zorgpad.

Verwijzing

De verwijzing naar het Artrose zorgpad gaat via de behandelend reumatoloog.

Vergoeding

De begeleiding in het Artrose zorgpad wordt volledig vergoed.

Patiëntenfolder Artrose zorgpad