Promotietraject

Binnen het CPM leiden wij studenten met een Master diploma verder op tot volwaardige onderzoekers middels een promotietraject.

Een promotietraject binnen het LUMC betreft het volbrengen van een volledig onderzoeksproject (in een periode van 4 jaar), dat uitmondt in een proefschrift en het behalen van een doctorsgraad.

Bij het CPM verrichten onze promovendi onderzoek met behulp van de nieuwste technologieën, vaak in samenwerking met andere afdelingen van het LUMC, om een bijdrage te leveren aan het beter begrijpen en bestrijden van ziektes. Wij trainen onze promovendi o.a. in het correct uitvoeren van onderzoek, rapporteren, presenteren, een leven lang leren en innoveren.

Promovendi worden gefinancierd door fondsen of particuliere giften. De promovendus werkt onder begeleiding van een promotor (hoogleraar) en eventuele medebegeleiders, de zogenaamde co-promotor(en).

Wil je meer informatie over promoveren binnen het LUMC?
Bezoek dan hier de website van de Gradute school.
Alle openstaande vacatures kun je vinden op de Werkenbij pagina of op de vacaturepagina van het LUMC.