Metabolomics

Door Martin Giera

Wat is Metabolomics/Lipidomics

Metabolomics en Lipidomics zijn onderzoeksgebieden met het doel de totaliteit aan lichaamseigen metabolieten en vetten in kaart te brengen. Bij zowel metabolomics als lipidomics maken we gebruik van analytisch chemische technieken, zoals massa spectrometrie en nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR). Met deze technieken kunnen kleine chemische moleculen geïdentificeerd en gekwantificeerd worden. Deze technieken kunnen op verschillende types weefsel en lichaamssappen worden toegepast.

Doel van de onderzoekslijn Metabolomics/Lipidomics

Het voornaamste doel van deze onderzoekslijn is het in kaart brengen van moleculaire veranderingen tijdens ziekteprocessen. Op basis van de metabolomics/lipidomics analyse kunnen biochemische processen die bij het ziekteproces een rol spelen geïdentificeerd worden. Vervolgens kan deze informatie gebruikt worden om zowel diagnostische testen als nieuwe behandelingsmethoden te ontwikkelen.

Toepasbaarheid van Metabolomics/Lipidomics

De metabolomics/lipidomics analyse wordt in een groot aantal verschillende ziektebeelden toegepast, bijvoorbeeld bij ontstekingsziekten (zoals reuma), kanker, neurologische ziekten (zoals multiple sclerose), non-alcoholic steato hepatitis (NASH) enz. Samen met onze klinische partner en farmaceutische bedrijven brengen wij moleculaire veranderingen binnen deze ziektebeelden in kaart en ontwikkelen op basis van deze kennis nieuwe diagnostische markers en therapieën.

Methode ontwikkeling binnen Metabolomics/Lipidomics

De Metabolomics/Lipidomics groep werkt met behulp van een aantal gestandaardiseerde methodes voor het in kaart brengen van metabolieten, vetten en lipiden. Daarnaast kan op aanvraag een specifieke methode worden ontwikkeld/toegepast voor het analyseren van metabolieten, lipiden of geneesmiddelen.

Wilt u specifiekere/gedetailleerde informatie over ons werk lezen, bezoek dan hier onze Engelstalige website.