Bioinformatica

Door Yuri van der Burgt en Magnus PalmbladWat is Bioinformatica?

Bioinformatica is een essentieel onderdeel geworden van vele biologische en biomedische onderzoeksgebieden. Bioinformatica technologieën zoals beeld- en signaalverwerking zorgen ervoor dat relevante resultaten uit een grote hoeveelheid zogenaamde ruwe data kunnen worden geabstraheerd. In de genetica en bij genomics onderzoek speelt bioinformatica een belangrijke rol bij het sequencen en annoteren van het genoom en het in kaart brengen van daarbij behorende mutaties. Daarnaast is bioinformatica belangrijk voor zogenaamde text mining van wetenschappelijke literatuur en het opstellen en ontwikkelen van biomedische ontologieën ten einde biologische data te organiseren en toegankelijk te maken. Andere omics-velden waarbij bioinformatica een grote rol speelt zijn analyses van eiwitexpressie en -regulerings data (proteomics) en metabolomics data.

 

Doel van de onderzoekslijn Bioinformatica

Bioinformatica maakt het vergelijken van genomics, proteomics en metabolomics datasets mogelijk met als algemeen doel inzicht te verkrijgen in evolutionaire aspecten van moleculaire biologie. Bioinformatica analyseert en categoriseert biologische processen en netwerken, die onderdeel uitmaken van een gebied dat systeembiologie wordt genoemd. Een meer specifiek klinisch doel van bioinformatica is ziekten beter te begrijpen en te diagnosticeren. Door biologische processen te verbinden met omics-data kan bioinformatica bijdragen aan medicijnontwikkeling.

 

Toepasbaarheid van Bioinformatica

Bioinformatica vindt toepassingen in systeembiologie in het algemeen en in alle genoemde omics-velden in het bijzonder.  Daarnaast maakt het systematische text mining mogelijk. Een structuurbiologisch toepassing van bioinformatica betreft simulaties, modeleringen en het vergelijken van biomoleculaire structuren en interacties. Een voorbeeld zijn de interacties van SARS-CoV-2, het virus dat verantwoordelijk is voor COVID-19, met humane eiwitten die ervoor zorgen dat het virus het lichaam binnen kan dringen.

 

Methodeontwikkeling binnen Bioinformatica

De Bioinformatics Group bij CPM omvat een breed scala aan expertises voor de analyse van proteomics en metabolomics datasets verkregen met behulp van massaspectrometrie. Daarnaast houdt de groep zich bezig met multiomics data integratie en systematische text mining van wetenschappelijke literatuur. De groep loopt voorop bij het ontwikkelen en inzetten van zogenaamde scientific workflows voor proteomics data analyse en het combineren van

Wilt u meer informatie over ons werk lezen? Bezoek dan hier onze Engelstalige website.