Wat doet onze afdeling?

Proteomics en metabolomics: wat is dat?

In het menselijk lichaam zijn heel veel processen gaande. De meeste processen worden uitgevoerd door eiwitten. Eiwitkunde (proteomics) is de studie naar eiwitten in een organisme of deel van een organisme. 
De stofwisseling in het menselijk lichaam is belangrijk om alle processen met energie te voorzien maar ook om bouwstenen aan te dragen. De studie naar stofwisselproducten of metabolieten wordt metabolomics genoemd. Een belangrijk onderwerp binnen de metabolomics is het zoeken naar patronen en afwijkingen in het metabolieten profiel die aanwijzingen geven over de gezondheidstoestand (ook wel biomarkers genoemd). 


Het Centrum voor Proteomics en Metabolomics: wat doen wij? 
Het Centrum voor Proteomics en Metabolomics (CPM) doet onderzoek naar eiwitten en metabolieten om ziekte-gerelateerde veranderingen in kaart te brengen. Dit onderzoek doen wij met behulp van o.a. massaspectrometers. Massaspectrometers zijn apparaten waarmee onderzoekers eiwitten of fragmenten ervan kunnen karakteriseren om daarmee biologische vragen te beantwoorden. Het CPM is opgedeeld in verschillende expertisegebieden:

Proteomics
De proteomics groep heeft als voornaamste doel methodes te ontwikkelen ter verbetering van de identificatie en charcterisatie van eiwitten, zodat een beter inzicht verkregen kan worden in ziekteprocessen.  

Metabolomics
Binnen de metabolomics groep wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en toepassing van analysetechnieken voor onderzoek naar kleine moleculen zoals metabolieten en lipiden. 

Glycomics
Glycanen (suikerketens) die aan een eiwit vastzitten kunnen veranderen van structuur en positie. Binnen de glycomics groep worden technieken ontwikkeld en toegepast om dergelijke veranderingen bij ziekteprocessen te bestuderen.

Mass Spectometry Imaging
Binnen de beeldvormende massaspectrometrie groep (Mass Spectometry Imaging Group) wordt microscopische beeldvorming gecombineerd met de analytische eigenschappen van een massaspectrometer. Een doel van deze groep is het ontwikkelen van nieuwe methoden om meer informatie over eiwitten, metabolieten en lipiden uit weefsels te halen. Een ander doel is om methodes toe te passen in pre-klinische studies, om pathologen, moleculair- en celbiologen van moleculaire informatie uit weefsel te voorzien ter ondersteuning van onderzoek naar ziekten processen. 

BioinformaticsMassa spectrometrische experimenten genereren een enorme berg aan data. De bioinformatica groep gebruikt computertechnieken om de data vanuit verschillende onderzoeken samen te brengen om zo humane ziektes beter te begrijpen.