Propallia

Consortium Propallia heeft als missie om de palliatieve zorg in de regio te verbeteren, in nauwe samenwerking met patiënten en hun naasten. Wij willen dat patiënten in de palliatieve fase van hun leven de juiste zorg ontvangen.