Onderzoeksprojecten PHEG

Project

Projectomschrijving

Startjaar

Fase

FRESH-AIR

Free Respiratory Evaluation and Smoke-exposure reduction by primary Health cAre Integrated gRoups

2015

Opstartfase

ISCOPE-II

ISCOPE II: Follow-up studie van ISCOPE ‘Integrated Systematic Care for Older people’

2015

Opstartfase

FIT-HIP

Valangst-interventie bij heupfractuur in geriatrische revalidatie

2015

Opstartfase

BLENDING

Begeleide internettraining, een goed alternatief voor een antidepressivum?

2015

Opstartfase

PIPPI

Herkenning en prognostiek GGZ problemen bij jeugd in JGZ en eerstelijn

2015

Opstartfase

GAS

Goal Attainment Scaling: evaluatie van het behalen van individuele doelen uit zorgplannen

2015

Gegevensverzameling

COST-PAIC

De ontwikkeling van een Europese observatielijst om pijn bij dementie op te sporen

2014

Gegevensverzameling

TELEHYPE

Ligt de toekomst van hypertensie patiënten bij extra online-support, ja of nee?

2014

Werving

DRAGON

Dragon: vitamin D Relationships And Genes in Osteoporosis in the Netherlands

2013

Bewerking gegevens

MIRA

Behandeling van hevig menstrueel bloedverlies: Mirena spiraal of endometrium ablatie

2013

Werving

COACH'D

Programma 'Egen Wijzer': naar een gezonde leefwijze voor volwassenen van niet-Westerse afkomst

2013

Werving

TRUST en  IEMO-80+

Ouderen met subklinische hypothyreoidie behandelen, ja of nee?

2013

Werving

eVITA

 

2013

Gegevensverzameling

ICARESNaar een regionale syndroomsurveillance van infectieziekten vanuit de huisartspraktijk

2013

Gegevensverzameling

CONNECT-IN

Evaluatie van groepsconsulten (Centering Pregnancy) tijdens de zwangerschap

2012

Gegevensverzameling

ECSTATIC

Een nieuwe manier van implementatie voor CVRM 2011

2012

Bewerking gegevens

Samen Opvoeden

Beter bereiken van migrantengezinnen en gezinnen met een laag opleidingsniveau met opvoedingsproblemen

2011

Bewerking gegevens

CIAO

Implementatie van de integrale aanpak ter preventie van overgewicht bij kinderen

2011

Afgerond

ASPIRETENSION-II

’s ochtends of ’s avonds aspirine

2011

Afgerond

DANTE

Effecten op cognitie van vermindering van bloeddrukmedicatie bij kwetsbare ouderen

2011

Bewerking gegevens

SINGER

Samenwerking en Innovatie in de Geriatrische revalidatie

2011

Bewerking gegevens

MOVIT

Betere kwaliteit van medische zorg in verzorgingshuizen

2010

Bewerking gegevens

SCIP-ITStoppen-met-rokenbegeleiding in de huisartsenpraktijk2010Afgerond
RECODEDoelmatigheid van geïntegreerde eerstelijns COPD-zorg2010 Afgerond
CHECK'D Cultural Health Check Evaluating Cardiometabolic and Kidney Disease 2010 Bewerking gegevens 
NESDODe Nederlandse Studie naar Depressie bij Ouderen 2010 Bewerking gegevens 
ISCOPEZorginnovatietrial voor ouderen met complexe problematiek 2009 Bewerking gegevens 
ACCURATE Voldoende of strikte controle van astma: de mening van de patient 2009 Afgerond 
EPISODE Percepties van ouderen op oorzaken en oplossingen m.b.t. gevoelens van somberheid en depressie 2009 Afgerond 
NEO Nederlandse epidemiologie van obesitas 2008 Bewerking gegevens 
CC-PAD Collaborative care voor angst 2008 Afgerond  
AT-AGE Ouderen en trombose, wat zijn de risicofactoren 2008 Bewerking gegevens 
CRANBERRYGebruik van cranberry capsules ter preventie van urineweginfecties bij verpleeghuisbewoners 2008 Afgerond  
  Perinatal health in South Asians2007 Gegevensverzameling 
LIMIT Leiden Improvement of MIgraine Therapy in general practice 2007 Afgerond
PROMODEPROactive Management Of Depression in the Elderly 2007 Afgerond 
WARTS Behandeling van wratten in de huisartspraktijk 2006 Afgerond 
NESDA Nederlandse Studie naar Depressie en Angst 2004 Bewerking gegevens