FAQ: ELAN-Research en wetenschappelijk onderzoek met mensen in de huisartspraktijk

Wat is wetenschappelijk onderzoek met mensen? Wetenschappelijk onderzoek met mensen noemen we ‘patiëntgebonden’ onderzoek. Hierbij worden binnen de huisartspraktijk patiënten geselecteerd en uitgenodigd om deel te nemen. Selectie kan plaatsvinden via het HIS waarna een uitnodigingsbrief wordt verstuurd. Een voorbeeld hiervan is een studie naar optimalisering van zelfmanagement van astma: patiënten worden met behulp van het HIS geselecteerd op leeftijd en gebruik van astmamedicatie, waarna zij een uitnodigingsbrief krijgen toegestuurd. Selectie van patiënten kan ook plaatsvinden tijdens het spreekuur of tijdens het contact met de assistente. Een voorbeeld hiervan is een onderzoek naar de effectiviteit van salicylzuur voor behandeling van wratten in vergelijking met de gangbare behandeling met vloeibaar stikstof: tijdens de afspraak op het spreekuur voor behandeling van een wrat vraagt de assistente of zij willen deelnemen aan het onderzoek.

Hoe vindt communicatie  plaats tussen huisartsen en LUMC-PHEG?  Binnen ELAN Research werken een groot aantal huisartspraktijken samen met de afdeling PHEG van het LUMC bij het uitvoeren van onderzoek . LUMC-PHEG onderhoudt contactgegevens van alle huisartsen die meedoen aan onderzoeksprojecten. Via nieuwsbrieven, website en bijeenkomsten worden de huisartsen (en onderzoekers) op de hoogte gehouden van het verloop van de projecten en publicaties. Het secretariaat verzorgt de organisatie en het verzamelen van de informatie. De onderzoekers helpen bij het opstellen van teksten en het houden van presentaties.

Welke huisartsen behoren tot de regio? Grofweg omvat de regio de Duin- en Bollenstreek en de regio Leiden en Alphen, regio Gouda/Bodegraven (Woerden), en de regio Haaglanden. 

Wat betekent meedoen aan wetenschappelijk onderzoek voor de huisartspraktijk? Het streven is om medewerkers in de huisartspraktijk zo min mogelijk te belasten met de praktische uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek. Daarom zullen onderzoekers,  onderzoeksverpleegkundigen of datamanagers zoveel als mogelijk worden ingeschakeld om de nodige werkzaamheden te verrichten. Bij onderzoeken naar de effecten van een verandering van behandeling voeren huisartsen en eventueel ook andere praktijkmedewerkers de betreffende behandeling zelf uit. Voor deze activiteiten worden zij, zoveel mogelijk, vergoed. 

Hoe wordt onderzoek getoetst voordat het start in de huisartspraktijk? Voordat een onderzoek binnen ELAN-Research  van start gaat, zal de kwaliteit en uitvoerbaarheid getoetst worden binnen de wetenschapscommissie en/of het coördinatieteam van het onderzoekscentrum PHEG. Ook wordt geverifieerd of CME-toestemming aanwezig is.