Ouderengeneeskunde test praktijksituaties in Virtual Reality

De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde is gestart met de Virtual Reality (VR)-pilot ‘Gedrag (g)een probleem’. Als onderdeel hiervan is in de zomer de eerste VR-casus over probleemgedrag van patiënten met dementie getest.  

In de pilot wordt onderzocht of VR een waardevolle aanvulling is op andere onderwijsvormen. Twee testpanels bestaande uit artsen in opleiding tot specialist (aios) en docenten ervoeren door het gebruik van een VR-bril het gedrag van de patiënt als toeschouwer. Ook bekeken ze situaties uit het gezichtspunt van een ouderenarts. 

De ervaringen tijdens de pilot zijn erg positief. “Het is ontzettend leuk en innovatief”, vindt aios Engelien Leentvaar. “Alsof je er echt bij bent”, voegt docent Anna van Daalen toe. Ook docent Wim van den Dool ziet de meerwaarde van VR. “Ik kreeg heel veel ideeën voor interventies’, vertelt hij. De leerdoelen van beide cases zijn tweeledig. Aios leren om te gaan met probleemgedrag bij dementie. Ook kunnen ze de factoren die daartoe bijdragen herkennen en duiden. Daarnaast voeren aios een virtueel huisbezoek uit bij een patiënt. 

Met de bevindingen uit deze gebruikerstest wordt de VR-casus verder verbeterd. In het najaar van 2018 wordt een tweede casus opgenomen. Bij goede resultaten is het de bedoeling om beide VR-cases vanaf maart 2019 op te nemen in het onderwijs van de opleiding.

Voor deze VR-pilot heeft de opleiding subsidie gekregen van het ICTO Innovatieprogramma van Universiteit Leiden. Samen met het Center for Innovation zijn de lesmaterialen voor deze casus ontwikkeld. De VR-pilot voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde maakt onderdeel uit van een innovatie-experiment  van Universiteit Leiden.