Curcuma als behandeling van gon-artrose?

CAT: Curcuma als behandeling van gon-artrose?

Achtergrond: Artrose van de knie is een veel voorkomende aandoening die toeneemt in prevalentie met de leeftijd en zich veelal uit in hinderlijke pijnklachten. De gebruikelijke behandeling met NSAID’s heeft een aanzienlijk risico op bijwerkingen op gastro-intestinaal (GI)  en cardiovasculair gebied.

Vraag: Aios Marieke Schepp, onder begeleiding van Antonette Smelt, onderzocht de vraag of curcuma veilig is en een goede pijn reductie kan geven bij patiënten met gon-artrose in vergelijking met geen behandeling.  

Conclusie: De reviews laten  een statisch significant voordeel van curcuma zien op de pijnbeleving met een ogenschijnlijk gunstiger bijwerkingenprofiel. Over klinische relevantie wordt niet gerapporteerd, maar indien je kijkt naar de uitkomsten van de primaire studies lijkt dit ook klinisch relevant. Maar dit ogenschijnlijke gunstige effect is gebaseerd op onvoldoende kwalitatief en te kortdurend onderzoek

Het advies is om curcuma nog niet toe te voegen aan het huidig arsenaal van de behandeling van pijn bij artrose.

Volledige pdf-versie