Barend Middelkoop neemt afscheid

Mensen in achterstandssituaties hadden zijn bijzondere belangstelling. Hoogleraar Sociale Geneeskunde, Barend Middelkoop, neemt afscheid..

Prof. Dr. Barend Middelkoop neemt op 5 oktober 2018 officieel afscheid van het LUMC tijdens een ter ere hiervan georganiseerd wetenschappelijk symposium op de campus Den Haag. Hij zal daar zijn afscheidscollege geven met de titel “Werken aan de brug. Over Public Health, wetenschap en maatschappelijke relevantie”. 

In 2001 promoveerde Barend Middelkoop als arts Maatschappij en Gezondheid en GGD-epidemioloog op het proefschrift Diabetes: a true trouble . Sinds 2007 was hij bijzonder hoogleraar Sociale geneeskunde met de opdracht “Public health, in het bijzonder groepen in achterstandsituaties”. Zijn onderzoek (en onderwijs) richtte zich dan ook met name op migrantengroepen en mensen met een lage sociaaleconomische positie. Hij bleef daarnaast als epidemioloog werken bij de GGD Haaglanden (voorheen GGD Den Haag).

De Haagse bevolking, en in het bijzonder de bevolkingsgroep van Hindostaanse afkomst had zijn bijzondere belangstelling. Tijdens zijn hoogleraarschap zijn in Den Haag verschillende studies gedaan, gericht op deze Hindostaanse groep, waaronder een studie naar vroege screening op diabetes mellitus. Daarnaast is onder begeleiding van hem een onderzoek naar de groei van Hindostaanse kinderen gedaan waaruit groeicurven voor deze groep zijn ontwikkeld die nu landelijk worden gebruikt. Ook heeft hij als lid van de commissie Bevolkingsonderzoek van de Gezondheidsraad gewerkt aan de invoering van nieuwe bevolkingsonderzoeken of de wijziging van bestaande.

Wie zijn opvolger wordt, is ten tijde van schrijven nog niet bekend.

In het decembernummer van Leidse Lijnen wordt prof.dr. Middelkoop in een interview uitgedaagd terug en vooruit te kijken op zijn carrière en zijn leeropdracht.