Nieuws van de relatiemanager huisartsen in het LUMC

Nieuws van de relatiemanager huisartsen in het LUMC

Het LUMC vindt de samenwerking en de relatie met huisartsen belangrijk. Ten einde optimale zorg te kunnen bieden is het in ieders belang om gezamenlijk op te trekken. Voor het verbinden en ondersteunen van de samenwerking heeft het LUMC een relatiemanager huisartsen in dienst; Suzanne Schmeink. Sinds kort is er onder haar redactie een nieuwe LUMC huisartsen nieuwsbrief, met onder andere nieuws over zorgdomein en transmurale afspraken.

Lees de eerste nieuwbrief, of meldt u aan.

Lees hier de laatste nieuwsbrief van het UNC-ZH

De Leidse Ouderengeneeskunde dagen 2018  27 t/m 28 september 2018