Herziening Raamplan: Weet u hoe de arts van de toekomst eruit gaat zien?

Herziening Raamplan: Weet u hoe de arts van de toekomst eruit gaat zien?

Donderdag 5 april 2018, óp naar de “Werkconferentie arts van de toekomst” in Nijmegen. Het is een eerste stap in de herziening van het Raamplan. Delegaties van alle Nederlandse Universitaire Medische Centra zijn aanwezig. Marleen Ottenhoff, huisarts en hoofd van het studenten onderwijs van de afdeling, Annemarie Moll, specialist Ouderengeneeskunde en Janneke Muyselaar-Jellema, arts Maatschappij en Gezondheid waren onderdeel van de Leidse delegatie.

Het huidige Raamplan Artsenopleiding is in 2009 geschreven en beschrijft de eindtermen waar iedere geneeskunde opleiding in Nederland aan moet voldoen. De ontwikkelingen in de zorg gaan snel en het is tijd om het Raamplan te herzien. Tijdens de dag zijn er korte presentaties over actuele thema’s en verschillende perspectieven op de toekomst van onder andere prof. dr. Albert Scherpbier, decaan Maastricht UMC+, prof. dr. Jan Kimpen, Chief Medical Officer Philips (over e-health), dr. Machteld Huber, van het instituut voor Positieve Gezondheid; ook het rapport Kaljouw krijgt aandacht. Er zijn verschillende interactieve sessies waar iedereen in kleine groepjes op stellingen moet reageren.

Aan het einde van de dag presenteerde René Héman, voorzitter van de KNMG aanbevelingen naar ons hart. Er moet meer aandacht komen voor maatschappelijk bewustzijn, meer aandacht voor de rollen gezondheidsbevorderaar, beroepsbeoefenaar en samenwerker, meer ruimte voor stages en kennismaking waarbij de chronische (oudere) patiënt centraal staat, meer representatieve verdeling van het onderwijs in de verschillende clusters, meer aandacht voor generalisme i.p.v. specialisme, en meer aandacht voor technologische ontwikkelingen en innovatie.

De opbrengst van deze dag krijgt de nieuwe Raamplan commissie. Het is momenteel nog onbekend wie er in de commissie zit. Weet u hoe de arts van de toekomst eruit moet zien? Geluiden die wij in Nijmegen hoorden klonken ons als muziek in de oren, want deze lijken kansen te bieden voor de eerstelijn, de Ouderengeneeskunde en de Public Health.

Interesse in het huidige Raamplan? http://www.nfu.nl/img/pdf/Raamplan_Artsopleiding_2009.pdf

Janneke Muyselaar-Jellema, arts maatschappij en gezondheid, coördinator Coschap Sociale Geneeskunde