AIOS aan het Roer –meer flexibiliteit en zeggenschap voor AIOS in opleiding

Het project AIOS aan het Roer is bedoeld om de huisartsenopleiding flexibeler te maken zodat de AIOS meer ruimte krijgen voor het ontwikkelen van zelflerend -en zelfsturend vermogen. Deze competenties zullen in de toekomst alleen maar belangrijker worden met het oog op alle ontwikkelingen die zich voordoen in de eerstelijnszorg. Vernieuwingen in de opleiding worden samen met opleiders, docenten en AIOS ontwikkeld het komend jaar.

Als er een veld is waar enorme ontwikkelingen plaatsvinden op alle niveaus is  het de eerstelijnszorg. Vanuit wetenschap, beleid en financiering komen er steeds nieuwe ontwikkelingen die dringen om een plek in de spreekkamer en/of in de huisartsenpraktijk. In veel praktijken, zeker in de grote steden, wordt de patiëntenpopulatie diverser en problematiek complexer. Samenwerking met andere zorgverleners zal daardoor ook steeds belangrijker worden.

Door al deze ontwikkelingen wordt het zelflerend en zelfsturend vermogen van de huisarts van de toekomst steeds belangrijker. De opleiding wil graag meer ruimte te creëren in het programma voor persoonlijk en flexibel onderwijs. Op die manier kan de AIOS zich deze vaardigheden eigen kunnen maken tijdens de opleiding, maar ontstaat er ook ruimte om eigen keuzes te maken. Zo zou het mogelijk moeten zijn voor een AIOS om zich te bekwamen in onderwerpen die niet direct in het curriculum zitten, maar wel relevant zijn voor een huisarts. Het moet in een aantal gevallen ook mogelijk zijn om een eigen invulling te geven aan een onderwijsactiviteit, er zijn veel verschillende manieren om hetzelfde te leren. Het curriculum zal een minder prominente plek krijgen, ten gunste van meer ruimte voor de AIOS om eigen keuzes te maken met het oog op de eigen talenten, voorkeuren en ontwikkeling. Het zou mooi zijn als de AIOS hierdoor ook makkelijker collega’s uit andere disciplines weet te vinden die over expertise beschikken die ze zelf (nog) niet hebben. De kaders vanuit de RGS en Nederlandse Huisartsenopleiding blijven natuurlijk leidend.

Hoe dit nieuwe curriculum er precies uit gaat zien, is iets dat we gaandeweg dit project in gezamenlijkheid willen gaan ontwikkelen. Opleiden gebeurt op de terugkomdagen, maar vooral in de praktijk. Dat betekent dat bij het ontwikkelen van dit nieuwe curriculum er samenwerking gezocht wordt met de driehoek: de opleiders, de onderwijsstaf en de AIOS. Waar mogelijk willen we ook proberen om meer flexibiliteit te creëren voor de opleiders en docenten.

Het leuke aan dit project is dat we al doende het curriculum gaan vormgeven. Komend jaar willen we kleine experimentjes en interventies doen in de opleiding om ervaring op te doen met de vraag: wat past bij de leerdoelen van de opleiding en de behoeften van AIOS, docenten en opleiders? Deze experimenten kunnen over allerlei aspecten van het onderwijs gaan: van het ontwikkelen van coachende vaardigheden voor docenten en opleiders, de inrichting van de terugkomdagen, effectievere inzet van ICT, het aanbieden van meer keuzeruimte, tot het anders inrichten van het werkplekleren. Deze experimenten worden in principe geïnitieerd door opleiders en docenten en worden ondersteund door het projectteam AIOS aan het Roer. Een wat groter experiment dat voeding geeft aan dit project is het onderwijsexperiment dat plaats vindt op de Haagse Campus, waarbij een kleine groep AIOS onder intensieve begeleiding zelf het eigen onderwijs vormgeeft.

Daarnaast zijn we bezig om het overzicht van leerdoelen, onderwijs en toetsing up-to-date te maken, zodat we met elkaar goed zicht hebben op welke onderwijsactiviteiten er allemaal aangeboden worden en in welke vorm. Er gebeurt namelijk al best veel op het gebied van flexibilisering in de huisartsenopleiding, maar dat is vaak fragmentarisch. Samen met de ervaringen uit de interventies vormt dit document een goed fundament om met elkaar in gesprek te gaan over hoe we het gedachtengoed van het “AIOS aan het Roer”-project verder vorm kunnen geven. Organiseerbaarheid en schaalbaarheid van het onderwijs zijn daarbij belangrijke afwegingen. In 2019 willen we op grotere schaal een aantal vernieuwingen gaan invoeren.

Het projectteam bestaat uit projectleider Maartje van den Bogaard, onderwijskundige, en Thijs Blaauw, waarnemend huisarts. We onderhouden nauwe contacten met het MT van de opleiding en we werken nauw samen met de opleidingscoördinator, Irene Slootweg. Afgelopen maanden heb we op allerlei manieren input gekregen van betrokkenen uit alle geledingen van de huisartsenopleiding, maar alle input en ideeën blijven zeer welkom. We horen dus graag van u!

Contactpersoon: dr. Maartje van den Bogaard: m.e.d.van_den_bogaard@lumc.nl