Het beleid rondom SSRI-gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie.

Het beleid rondom SSRI-gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie: een enquête onder huisartsen

In 2017 reageerden huisartsen uit de regio op het verzoek een internet vragenlijst in te vullen. Hieronder vindt u de resultaten.

achtergrond

De meerderheid van de huisartsen krijgt gemiddeld enkele keren per jaar te maken met zorg rondom patiënten die behandeld worden met psychofarmaca tijdens de zwangerschap of bij een actieve kinderwens. Adviezen vanuit de eerste lijn naar patiënten zijn niet altijd eenduidig en soms zelfs tegenstrijdig met de landelijke multidisciplinaire Richtlijn ‘SSRI-gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie’’.

de enquête 

De bekendheid van huisartsen met deze richtlijn blijkt zeer beperkt. Wij onderzochten in februari 2017 door middel van een vragenlijst onderzoek waar huisartsen met name behoefte aan hebben bij het gebruik van deze richtlijn, met als doel de toepasbaarheid en hanteerbaarheid te vergroten. In totaal vulden 166 huisartsen de vragenlijst volledig in en 69% hiervan gaf aan onbekend te zijn met de richtlijn. Van de huisartsen die aangaven wel bekend te zijn met de richtlijn, gaf 46% aan de richtlijn nooit te hebben geraadpleegd.

conclusie

De meeste huisartsen bleken behoefte te hebben aan een toevoeging met informatie aan een bestaande standaard, een beknopte samenvatting en een handige zoekfunctie. De meest voorkomende redenen om de richtlijn niet (nogmaals) te gebruiken zijn: onvoldoende tijd en een voorkeur voor de bestaande standaarden. 

Lisette van Poppel, aios huisartsgeneeskunde

dr. I.M. van Vliet, psychiater

prof.dr. M.E. Numans, hoogleraar huisartsgeneeskunde

Leids Universitair Medisch Centrum, afdeling Psychiatrie en Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leiden

 

Correspondentie: liselotteoppel@gmail.com