Routinezorggegevens van huisartsen hergebruiken om de zorg te verbeteren

20 oktober 2017 | NIEUWSBERICHT

Onderzoeksnetwerk ELAN-Research (Extramuraal Leids Academisch Netwerk) werkt samen met huisartsen aan vernieuwing en verbetering van de zorg. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit het huisartsinformatiesysteem (HIS). Door HIS-gegevens en daarmee actuele ervaringen in de zorg regionaal her te gebruiken in benchmarks en onderzoek, ontstaat een ‘lerend zorgsysteem’. Zo gaan huisartsen en LUMC de uitdagingen in de zorg samen aan.

In het ELAN-datawarehouse vormen de gegevens uit het HIS het startpunt. Daarbij is het mogelijk om koppelingen te maken met andere bronnen, bijvoorbeeld de tweede lijn, verzekeraars, welzijnsorganisaties of cohortstudies. In een regionale infrastructuur kan de interactie tussen zorg en wetenschap verder worden uitgebouwd. Afdeling PHEG met de LUMC Campus Den Haag wil hierin een verbindende en coördinerende rol spelen door regionale partners bij elkaar te brengen.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen bij de afdeling PHEG? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief.