Reglementen

Landelijke regelgeving

De landelijke regelgeving voor de opleiding Specialisme ouderengeneeskunde kunt u vinden via de website van SOON

Het gaat om de volgende documenten:
  • Besluit specialisme ouderengeneeskunde
  • Kaderbesluit
  • Regeling specialismen en profielen geneeskunst
  • Beleidsregels RGS
  • Landelijk opleidingsplan 2011 (geldt voor aios die voor 1 mei 2016 in opleiding zijn gekomen)
  • Landelijk opleidingsplan 2015 (geldt voor aios die na 1 mei 2016 in opleiding zijn gekomen)
  • Vrijstellingsregeling (en procedure verkorting opleiding)

Lokale regelgeving