Docenten

Meer informatie over de docenten van ons opleidingsinstituut

De vorm van het onderwijs op het instituut is gericht op het verdiepen en verbreden van de leerervaringen onder begeleiding van een deskundige. Die deskundige is een huisartsbegeleider, vaak in samenwerking met een gedragswetenschappelijk begeleider of een vakdocent. Daarnaast heeft het onderwijs tot doel het ondersteunen van de kwaliteit van het onderwijs op de werkplek.

Voor de docenten van de Huisartsopleiding is een competentieprofiel opgesteld. In het competentiegerichte scholingsplan wordt de deskundigheidsbevordering van docenten vorm gegeven. Het instituut zorgt voor de didactische scholing van docenten en stimuleert de deelname aan bijvoorbeeld kaderopleidingen.

Docent worden?

Meer informatie vindt u onder de werken bij pagina.