ELAN - Extramuraal Leids Academisch Netwerk

Onderzoeksnetwerk ELAN-Research (Extramuraal Leids Academisch Netwerk) werkt samen met huisartsen aan vernieuwing en verbetering van de zorg. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit uw huisartsinformatiesysteem (HIS). 

HIS-gegevens hergebruiken

Onderzoeksnetwerk ELAN-Research is opgericht door de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het LUMC. Het doel van het netwerk is om wetenschappelijk onderzoek naar eerstelijns zorg mogelijk te maken, in samenwerking met huisartspraktijken. Daartoe is het ELAN-datawarehouse ingericht. Door HIS-gegevens en daarmee actuele ervaringen in de zorg regionaal her te gebruiken in benchmarks en onderzoek, ontstaat een ‘lerend zorgsysteem’. Zo gaan huisartsen en LUMC de uitdagingen in de zorg samen aan.

ELAN-Research:

 - Versterkt de interactieve academische samenwerking in de regio.

- Communiceert helder met huisartsen.

- Vraagt betrokkenheid van huisartsen, ook voor advies en inspiratie.

- Heeft duidelijke procedures voor uitwisseling van informatie.

- Doet sterk en efficiënt onderzoek door hergebruik van HIS-gegevens.

- Vormt een kennis- en coördinatiecentrum bij de inzet van HIS-gegevens voor innovatie en populatiemanagement.

- Biedt een goede infrastructuur voor patiëntgebonden onderzoek in de eerste lijn.

Het start bij u

In een regionale infrastructuur kan de interactie tussen zorg en wetenschap verder worden uitgebouwd. Het LUMC wil hierin een verbindende en coördinerende rol spelen door regionale partners bij elkaar te brengen. Bij verschillende thema’s laten we ons adviseren en inspireren door huisartsen en patiënten uit de regio. Daarnaast gaan we officiële samenwerkingen aan met zorggroepen en met individuele huisartsen binnen ELAN-Research.

In het ELAN-datawarehouse vormen de gegevens uit het HIS het startpunt. Daarbij worden koppelingen gemaakt met andere bronnen, bijvoorbeeld de tweede lijn, verzekeraars, welzijnsorganisaties en cohortstudies.