Out patient clinic Orthopaedics

Second opinion

Een second opinion (tweede mening) is een oordeel van een andere arts dan de arts die de patiënt behandelt . Als een patiënt twijfelt aan de mening of de behandeling die de eigen arts voorstelt, of als een patiënt meer zekerheid wilt, kan een second opinion worden aangevraagd bij een arts van hetzelfde specialisme in een andere instelling. 

Vergoeding/verwijzing

Veel zorgverzekeraars vergoeden een second opinion alleen als de behandelend arts doorverwijst naar een collega. Elke patiënt heeft recht op een second opinion, maar als  een patiënt zelf een second opinion regelt is het mogelijk dat de zorgverzekeraar niet alles vergoedt. 

Hoe vraag ik een second opinion aan?

Hoewel u voor het vragen van een second opinion geen toestemming van uw behandelend arts nodig heeft, is het goed uw twijfel met hem/haar of uw huisarts te bespreken. Zij kunnen u behulpzaam zijn bij de verwijzing naar een andere deskundige. Uw behandelend arts kan de benodigde gegevens (o.a. een verwijsbrief van de behandelend arts en eventueel gemaakte scans) naar de poli Orthopedie sturen. Een van onze orthopeden zal naar uw verzoek kijken en laat u weten of het zinvol is om uw aanvraag door te zetten, zodat u niet voor niets langs komt. 

Informeert u, voordat u een second opinion vraagt, bij uw ziektekostenverzekeraar hoe u het beste kunt handelen. Als de ziektekostenverzekeraar de kosten van een second opinion niet accepteert zullen deze namelijk voor uw eigen rekening komen.

Afspraak maken

U kunt een afspraak maken bij de polikliniek Orthopaedie. De polikliniek is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 12:30 uur, op telefoonnummer 071 - 526 8003.