Innovatie en Evaluatie

Juiste persoon, juiste plaats (kandidaten selectie en medische studenten) - Sandhia Bansi

Beroepskeuzeprocessen van geneeskundestudenten nader onderzocht. Veel studenten Geneeskunde hebben een onrealistische verwachting van welke rol zij als zorgprofessional in de toekomst gaan vervullen. Hierdoor sluiten de beroepsvoorkeuren van studenten momenteel onvoldoende aan bij de veranderende zorgvraag. In dit onderzoek wordt daarom gekeken naar het beroepsoriëntatieproces van zowel potentiële studenten (kandidaten in het selectieproces) als studenten tijdens de bachelor- en masterfase.

Beroepskeuzeprocessen in het medisch onderwijs

Iedere geneeskundestudent moet vroeg of laat een richting kiezen om zich in te specialiseren. Het is alleen niet altijd duidelijk hoe pro-actief or reactief ze afwegingen maken en hoe ze uiteindelijk tot een keuze komen. Het medisch onderwijs speelt een cruciale rol om geneeskundestudenten adequaat voor te bereiden op de arbeidsmarkt, maar het curriculum is momenteel niet helemaal representatief voor de zorgvraag. De zorgvraag verschuift momenteel namelijk steeds meer van hoofdzakelijke curatieve naar meer preventieve zorg. 

Het hele studiepad in beeld

Voor dit eerste onderzoek vullen potentiële studenten en huidige geneeskundestudenten een vragenlijst in. De vragen gaan voornamelijk in op:

  • Hoe proactief of reactief ze hun (studie)loopbaan vormgeven
  • Of ze een beroepsvoorkeur hebben
  • De timing van de beroepsvoorkeur 
  • De zekerheid van hun beroepsvoorkeur 

Eerstejaars bachelor – en masterstudenten worden tijdens hun gehele studie gevolgd. Ook wordt er gekeken naar derdejaarsstudenten tijdens de overgang van de bachelor- naar de masterfase. Zo worden de ontwikkelingen en de beroepsvoorkeuren over een langere periode in kaart gebracht. Gekoppeld aan dit onderzoek worden studenten geïnterviewd over welke additionele zaken hen bezighoudt bij het maken van een beroepskeuze. 

De juiste persoon op de juiste plaats

Met dit onderzoek wordt inzicht verkregen in de keuzeprocessen van studenten met betrekking tot hun loopbaan. Deze resultaten kunnen gebruikt worden om ervoor te zorgen dat de juiste persoon (de geneeskundestudent) terechtkomt op de juiste plaats (arts voor zorgvraag én uiteraard gebaseerd op eigen interesses en waarden).

Projectleider: Sandhia Bansi

Huidig werk

Sinds april 2018 actief bij de onderzoeksgroep Medical Education in het LUMC. Onderzoekt de beroepskeuzeprocessen van geneeskundestudenten vanuit een psychologisch en onderwijskundig perspectief. 

Expertise

Beroepskeuzeprocessen, loopbaancompetenties, loopbaanvaardigheden

Vragen

s.d.bansi@lumc.nl

Projectteam

Sandhia Bansi, AJ de Beaufort, Jos van der Hage