Verwijzers

Patiënt verwijzen naar het LUMC Oncologie Centrum

Deze informatie is bestemd voor artsen en instellingen die patiënten naar het LUMC Oncologie Centrum willen verwijzen.

Patiënt verwijzen via zorgdomein of rechtstreeks via een afdeling

Huisartsen die zijn aangesloten bij ZorgDomein kunnen patiënten via ZorgDomein digitaal verwijzen. Verwijzers die niet zijn aangesloten bij ZorgDomein kunnen patiënten doorverwijzen via de afdelingen van het LUMC.

Second opinion aanvragen

U kunt als arts een second opinion aanvragen voor uw patiënt door een verwijzing te sturen - inclusief de benodigde medische gegevens - naar het LUMC Oncologie Centrum. Onze medisch specialisten zullen de verwijzing bekijken en beoordelen. Valt de verwijzing binnen het expertisegebied van het LUMC Oncologie Centrum? Dan ontvangt uw patiënt een schriftelijke uitnodiging voor een second opinion op onze polikliniek.

Intercollegiaal consult

Onze medewerkers zijn binnen en buiten kantooruren bereikbaar voor overleg met collega's uit de eerste en tweede lijn. Tijdens kantooruren kunt u contact zoeken met de betreffende polikliniek en overleggen met de specialist. Het spoedeisende karakter van het overleg bepaalt of dat direct of later op afspraak plaatsvindt. Buiten kantooruren verloopt het contact via de contactinformatie uit de verwijsgids. De verwijsgids wordt jaarlijks geactualiseerd en verstuurd naar alle verwijzers in de regio. U kunt een verwijsgids aanvragen als u die niet hebt ontvangen.

Terugkoppeling verwijzer na MDO 

Wij streven er naar direct aansluitend aan het multidisciplinair overleg de terugrapportage met de diagnose en het behandelplan via Zorgdomein aan de huisarts te versturen. De verwijzend specialist ontvangt deze rapportage in kopie per e-mail of per post.

Terugkoppeling verwijzer na behandeling

Mits de patiënt toestemming hiervoor geeft zullen wij u, naast de huisarts, per brief op de hoogte stellen van het resultaat van de behandeling en eventueel onverwachte wendingen in het zorgproces.

Snelle en zorgvuldige diagnose bij kanker

Het LUMC biedt sneldiagnose aan voor patiënten met verdenking op kanker. Zo kunnen wij de patiënt zo snel mogelijk laten weten of er sprake is van kanker of niet, in welk stadium en welke behandelingen mogelijk zijn. Het is een keuze voor de patiënt of sneldiagnose gewenst is.

Sneldiagnose is beschikbaar voor een aantal tumorsoorten. Als huisarts of specialist kunt u de patiënt doorverwijzen naar het LUMC Oncologie Centrum. Meestal kan de patiënt de volgende werkdag op de polikliniek terecht. U kunt als verwijzer daarbij helpen door pathologisch en radiologisch materiaal beschikbaar te stellen of op te sturen.

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk onderzoeken op dezelfde dag uit te voeren. Zo hoeft de patiënt niet meerdere keren naar het LUMC Oncologie Centrum te komen. Het is afhankelijk van het type tumorsoort en de complexiteit van de diagnose welke onderzoeken er nodig zijn.

Voor de meeste tumorsoorten is er binnen 1 tot 4 werkdagen de diagnose wel of geen kanker. Zo nodig krijgt de patiënt ook een voorstel van een behandelplan.

Het ondergaan van meerdere onderzoeken op een dag kan belastend voor de patiënt zijn. We raden de patiënt aan om iemand mee te nemen naar het ziekenhuis. Daarnaast doet ons multidisciplinair team er alles aan om de patiënt zo goed mogelijk te begeleiden.

Sneldiagnose per tumorsoort

Voor onderstaande tumorsoorten kunt u verwijzen voor sneldiagnose óf komt sneldiagnose op korte termijn beschikbaar.


Blaascarcinoom/ macroscopische hematurie (blaaskanker)
Botkanker
Cervixcarcinoom (baarmoederhalskanker)
Colorectaalcarcinoom (darmkanker)
Cutane lymfomen (huidkanker)
Endometriumcarcinoom (baarmoederslijmvlieskanker)
Lymfeklierkanker (maligne lymfoom)
Hoofd/hals tumoren
Huidmelanomen (huidkanker)
Hypofyse (goedaardige hypofysetumoren)
Levercarcinoom (leverkanker)
Maagkanker
Mamma carcinoom (borstkanker)
Multipel myeloom (ziekte van Kahler)
Niercelcarcinoom / macroscopische hematurie (nierkanker)
Oesophaguscarcinoom (slokdarmkanker)
Oogmelanomen (oogkanker)
Pancreas (alvleesklierkanker)
Prostaatcarcinoom (prostaatkanker)
Wekedelentumoren