Samenwerkingsverbanden

Het LUMC Oncologie Centrum is als hoogwaardig behandelcentrum en kennisinstituut tevens een spil in het regionale netwerk van kankerzorg.

Binnen de regio Zuid-Holland Noord heeft het LUMC de rol van regievoerder. Nauwe samenwerking binnen de regio bewerkstelligt dat de zorg voor de patiënt daar wordt geleverd waar die voor de patiënt het meest optimaal is. En dat innovatie en onderzoeksresultaten integraal in het patiëntaanbod worden meegenomen.

Universitair Kanker Centrum Leiden - Den Haag (UKC-LD)

Het LUMC werkt samen met het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) om de zorg voor de patiënten met borstkanker en darmkanker in de regio naar een hoger niveau te tillen. Dit samenwerkingsverband heet het Universitair Kanker Centrum Leiden – Den Haag.

Holland PTC

Het LUMC heeft samen met het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) en de Technische Universiteit (TU) Delft, binnen het samenwerkingsverband Holland PTC, een vergunning voor het uitvoeren van protonentherapie. In 2017 vindt de opening van Holland PTC plaats en worden de eerste patiënten in het nieuwe centrum behandeld.

RO-West

Het LUMC is aangesloten bij het Regionaal Oncologienetwerken West. In dit oncologienetwerk bundelen zeven ziekenhuizen in West-Nederland hun krachten. Zo worden behandelingen en werkwijzen in de regio optimaal op elkaar afgestemd en krijgt elke patiënt met kanker dezelfde topzorg.