Onderzoek en innovatie

Het LUMC Oncologie Centrum levert niet alleen patiëntenzorg volgens de huidige standaard, maar richt zich ook op het ontwikkelen van de kankerzorg van de toekomst.

Dit betekent dat in het LUMC Oncologie Centrum de patiëntenzorg onlosmakelijk verbonden is aan onderzoek. De medewerkers van het LUMC Oncologie Centrum zien het als hun opdracht om de ziekte beter te begrijpen, beter op te kunnen sporen en nieuwe behandelingstechnieken te ontwikkelen en toe te passen.

Het verzamelen van nieuwe kennis begint met goede registratie van behandelresultaten en uitkomsten van behandelde patiënten. Klinisch onderzoek richt zich op het toetsen van nieuwe diagnostische verrichtingen of nieuwe behandelingen van patiënten. Voor experimenteel danwel laboratorium gebaseerd onderzoek zijn lichaamsmaterialen (tumorweefsel en bloedmonsters) essentieel.

Klinisch onderzoek

Bij klinisch onderzoek in het LUMC Oncologie Centrum zijn patiënten direct betrokken. Bij diagnostische studies worden onderzoeksmethoden gecontroleerd, getoetst en geëvalueerd. Bij zogenaamde interventionele studies is vaak het doel nieuwe behandelmethodes toe te passen en met bestaande behandelingen te vergelijken. Door deelname aan behandelstudies kunnen patiënten toegang verkrijgen tot de nieuwste geneesmiddelen en behandelmethodes. Dit gebeurt op verantwoorde en gecontroleerde manier. De onderzoeksprotocollen van klinische studies zijn altijd goedgekeurd door de Medische Ethische Commissie (METC) van het LUMC. 

Bij klinische studies wordt een onderscheid gemaakt tussen studies die door het LUMC Oncologie Centrum ontworpen en ontwikkeld zijn en studies waarbij het het LUMC Oncologie Centrum participeert in landelijke of internationale verbanden van oncologische netwerken.

Experimenteel onderzoek en het gebruik van lichaamsmateriaal

Experimenteel onderzoek naar de oorzaak van kanker en naar nieuwe kankerbehandelingen vindt in laboratoria plaats. Dit type onderzoek is vaak op lichaamsmateriaal van kankerpatiënten gebaseerd. Lichaamsmateriaal kan op twee verschillende manieren voor onderzoek beschikbaar gesteld worden. Soms wordt in het kader van een onderzoek vooraf toestemming gevraagd voor het opslaan van lichaamsmateriaal. Bij een medisch noodzakelijke diagnostische verrichting wordt dan een deel van het verkregen lichaamsmateriaal opgeslagen. Daarnaast kan wetenschappelijk onderzoek achteraf uitgevoerd worden op lichaamsmateriaal, dat verkregen is vanuit de patiëntenzorg, geen bestemming meer heeft en in aanmerking komt voor vernietiging. Het kan van groot belang zijn dit materiaal alsnog voor onderzoek te gebruiken.

Het lichaamsmateriaal dat voor onderzoek wordt gebruikt, mag niet herleidbaar zijn tot een individueel persoon. Dat wil zeggen dat het niet meer mogelijk is te achterhalen van welke patiënt het oorspronkelijk afkomstig is. Het moet zeker zijn dat een patiënt geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van anoniem lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek. De brochure Medisch-wetenschappelijk onderzoek: algemene informatie voor de proefpersoon helpt u bij die beslissing. Als u na het lezen van de informatie nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met uw arts.

Deelname aan onderzoek

Deelname aan alle vormen van onderzoek is altijd vrijwillig. Een vereiste voor deelname aan onderzoek is dat de deelnemer een verklaring voor goedkeuring, een informed consent, tekent.  Indien u niet meer mee wilt doen, kunt u uw toestemming altijd zonder opgaaf van reden intrekken.

Research Themes

Het onderzoek in het LUMC is georganiseerd in 10 themagebieden, waaronder Cancer, (Auto-) Immunity en Academic Pharma. Deze themagebieden zijn zorgvuldig gekozen om klinisch en fundamenteel onderzoek te kunnen combineren. Zo zijn we beter in staat om oorzaken van ziektes te identificeren, diagnoses en preventieve gezondheidszorg te verbeteren en uiteindelijk betere effectieve behandelingen te ontwikkelen. 

Verschillende onderzoeksdisciplines als genetica, moleculaire celbiologie en immunologie werken nauw samen om nieuwe innovatieve inzichten te kunnen vertalen naar klinische toepassingen voor de oncologisch patiënt. Daardoor is het LUMC Oncologie Centrum een nationaal en internationaal verwijscentrum voor oncologisch zorg.

Wetenschapsdossier

Meer lezen over het onderzoek binnen het LUMC Oncologie Centrum kan in het dossier ‘Pathogenese en therapie van kanker’ van de Universiteit Leiden. Zo vertelt hoogleraar Fred Valkenburg over stamcellen als remedie voor bloedkanker en legt hoogleraar Hans Gelderblom uit hoe de behandeling steeds meer wordt toegespitst op de tumorkenmerken.