Over NAZW

Ketenpartners

De kwaliteit van zorg voor de patiënt die acute zorg nodig heeft is vooral afhankelijk van een goede afstemming tussen de ketenpartners. Regionale samenwerking vindt plaats tussen aanbieders in de acute zorgketen in regio West.  

Ambulancediensten

GGZ

Gemeentelijkde Gezondheidsdienst (GGD)/ Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties (GHOR)

Huisartsenposten

Ziekenhuizen

VVT's

Landelijk is het netwerk aangesloten bij het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).