Over NAZW

Organisatie

In Nederland zijn 11 netwerken voor acute zorg actief, allemaal lid van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Het netwerk is een regionaal samenwerkingsverband van ketenpartners die actief zijn in de acute zorg met als doel dat acute zorgpatiënten 24 uur per dag, 7 dagen in de week zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. Het Netwerk Acute Zorg regio West omvat de subregio’s Haaglanden en Hollands Midden en is verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), dat is aangewezen als penvoerder van de regio. Het LUMC is daarbij verantwoordelijk voor de coördinatie, organisatie, ondersteuning en het faciliteren van het netwerk en bijbehorende activiteiten.

De structuur van het Netwerk Acute zorg regio West heeft een duidelijke afbakening tussen:

  • het Bestuurlijk ROAZ, waar alle bestuurders van alle acute zorgketenpartners in de regio plaatsnemen;
  • een Tactisch ROAZ, waar de afgevaardigde managers acute zorg in plaatsnemen;
  • en diverse thema- en expertisegroepen waar inhoudelijke en overstijgende onderwerpen aan bod kunnen komen. 

De netwerken Antibiocitaresistentie, Traumacentrum West en OTO (Opleiden, Trainen, Oefenen) vallen onder de paraplu van het NAZW maar zijn op zichzelf staand. 

Bekijk een grote versie van het organogram