Opleiden, Trainen en Oefenen

Regionaal jaarplan

Meerdere organisaties hebben vergelijkbare behoeften voor het opleiden en trainen van hun medewerkers. Dit heeft geleid tot een regionaal aanbod van opleidingen waarvoor instellingen hun medewerkers  kunnen aanmelden. Dit regionaal aanbod staat weergegeven in het jaarplan.

Het regionaal OTO jaarplan ROAZ West heeft tot doel om gezamenlijke afspraken te maken over het uitvoeren van OTO -activiteiten en de daarbij behorende besteding van gelden waarbij:

  • zorgverleners/zorginstellingen die krachtens hun functie met opvang van rampen en crises te maken hebben, ervoor zorgen dat de medewerkers hun kennis en vaardigheden die voor de uitvoering van hun rol onderhouden en actualiseren door middel van opleidingen, trainingen te oefenen en te evalueren;
  • zorgverleners/instellingen die te maken hebben met onderlinge samenwerking in bijzondere omstandigheden van rampen en crises in staat zijn, die samenwerking te ontwikkelen, te trainen oefenen en te evalueren, zowel mono-als multidisciplinair. 

Een afgeleid doel is hierbij van elkaar te leren en het formele en informele zorgnetwerk te versterken, waardoor de onderlinge samenwerking bij rampen en crises wordt versterkt. 

Naast deze sturende functie heeft dit jaarplan een communicatieve functie. Het jaarplan geeft:

  • inzage in de in 2019 geplande OTO activiteiten van de diverse zorgverleners;
  • inzicht in de samenhang van de geplande OTO-activiteiten tussen de verschillende zorginstellingen en sectoren. 
Het OTO jaarplan bestaat uit: 
  1. een begroot regionaal aanbod van opleidingen, trainingen en oefeningen; 
  2. gezamenlijke regionale OTO activiteiten & projecten & regionale ondersteuning ondersteuning;
  3. goedgekeurde aanvragen voor (individuele) OTO activiteiten van zorginstellingen.