Opleiden, Trainen en Oefenen

Onze opdracht in Opleiden, Trainen en Oefenen

Voor zorginstellingen is het belangrijk goed te kunnen functioneren wanneer een ramp of crisis zich voordoet. Met Opleiden, Trainen Oefenen kunnen ketenpartners zich goed voorbereiden op deze bijzondere omstandigheden.

Het ministerie van VWS stelt structureel gelden beschikbaar voor de voorbereiding op rampen en crises. Deze gelden kunnen door ketenpartners worden ingezet voor activiteiten die bijdragen aan de ontwikkelingen rondom crisis- en risicomanagement in de eigen organisatie.

Ziekenhuizen, GGD-‘en, de regionale ambulancevoorzieningen (RAV) en huisartsenposten bereiden zich gezamenlijk voor op rampen en crises. Met het behulp van Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) wordt de kennis en expertise van hulpverleners verder ontwikkeld. Daardoor kunnen zorginstellingen zich steeds beter voorbereiden op hun taken tijdens een grootschalig incident, want juist dan is een gecoördineerde inzet van veel partijen vereist om verantwoorde hulp te bieden en de schadelijke gevolgen van de catastrofe zoveel mogelijk te beperken.