Antibioticaresistentie

Zorg voor nu en later

Steeds meer bacteriën worden ongevoelig voor de werking van antibiotica. Nu nog goed te genezen ziektes, zoals long- of blaasontsteking kunnen weer levensbedreigend worden. Dat moet voorkomen worden. Ook in de toekomst moeten antibiotica werkzaam blijven. Dit is in de kern de opdracht van het regionaal Zorgnetwerk Holland West.

Bijzonder resistente micro-organismen (BMRO) bewegen zich voor een groot deel door de zorgketen via patiënten. En patiënten bewegen zich door de regio. Verbeterde samenwerking tussen de eerste lijn, de tweede lijn, de publieke gezondheidszorg en de langdurig zorg is nodig om antibioticaresistentie (ABR) te voorkomen en verspreiding te bestrijden.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Nederland verdeeld in tien regio's, met elk een  ABR Zorgnetwerk. Het Zorgnetwerk Holland West is ondergebracht in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Het LUMC is het coördinerend ziekenhuis. De organisatie van het zorgnetwerk is ondergebracht bij GGD Hollands Midden.