Acute zorg

Thema- en Expertgroepen

Een Themagroep betreft een regionale (net-)werkgroep gericht op een expertise-overstijgend onderwerp. Een Expertgroep betreft een regionale (net-)werkgroep op basis van specialisme. In beide groepen kunnen projecten worden opgepakt.

 • Een thema-/expertgroep bestaat uit inhoudelijk deskundigen of uitvoerend betrokkenen bij het betreffende acute zorgproces. 
 • Worden samengesteld vanuit het Tactisch ROAZ (met akkoord vanuit het bestuurlijk ROAZ). NB. Het kan zijn dat er in de regio al netwerken zijn ontstaan; de verbindingen zoeken en raakvlakken definiĆ«ren zal dan de eerste stap zijn. 
 • Thema-/expertgroepen komen een x aantal keer bij elkaar. Dit is afhankelijk van de urgentie en is nader af te stemmen. 
 • Wordt gefaciliteerd vanuit de netwerkondersteuning
Een thema-/expertgroep heeft tot taak: 
 • richt zich op het in kaart brengen van ketens en bijbehorende afspraken;
 • initieert onderzoek/benchmark, zodat een analyse van de kwaliteit van de geleverde zorg gemaakt kan worden en doet voorstellen voor verbeteringen die nodig zijn;
 • doet voorstellen voor realisatie van afspraken, het vergroten van efficiency en het realiseren van verbeteringen in de keten;
 • bevordert kennismanagement, zoals vergaren en verspreiden van kennis en kunde op het specifiek onderdeel;
 • organiseert hiervoor randvoorwaarden die nodig zijn om tot een netwerk met leermogelijkheden te komen;
 • rapporteert aan het Tactisch ROAZ over de voortgang;
 • een (project-)werkgroep (voortvloeiend uit thema-/expertgroep) werkt op basis van een projectmatige aanpak met een transparant tijdpad.

In 2019 zullen de thema- en expertgroepen binnen het netwerk inhoudelijk worden vormgegeven.