Acute zorg

Tactisch ROAZ

Het Tactisch ROAZ bestaat uit vertegenwoordigers met mandaat van het tactisch niveau van de participerende ketenpartners. Deze vertegenwoordigers hebben overzicht van de acute zorgketen in hun organisatie, bijv. de sectormanagers, clustermanagers of managers (acute) zorg. De vertegenwoordigers zijn aangedragen door de betrokken bestuurders. Het Tactisch ROAZ komt 3 tot 4 keer per jaar samen.

Het Tactisch ROAZ heeft de taak het:

  • voorbereiden van het bestuurlijk overleg/stimuleren voortgang van het overleg;
  • adviseren van het Bestuurlijk ROAZ;
  • namens zorgaanbieders fungeren als opdrachtgever en regiehouder van de thema-/expertgroepen;
  • aanspreekpunt zijn voor belanghebbenden;
  • rapporteren aan Bestuurlijk ROAZ over de voortgang volgens nader te maken afspraken met het Bestuurlijk overleg; 
  • inventariseren en prioriteren van onderwerpen (actuele thema‚Äôs /specialismen) in de acute keten; 
  • Daar waar bestuurlijke besluitvorming nodig is, terug te leggen bij het Bestuurlijk ROAZ. 

Het Tactisch ROAZ wordt voorgezeten door een gekozen voorzitter.