Acute zorg

Onze opdracht in acute zorg

In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) zijn alle ketenpartners die acute zorg aanbieden in regio West met elkaar verbonden om de wettelijke taken van het ROAZ gezamenlijk uit te voeren.

De concrete wettelijke taken die het ROAZ toegewezen heeft gekregen: 

  • Het in kaart brengen van het acute zorgaanbod in de regio.
    • Wie levert welke zorg?
    • Inzicht in behandelcapaciteit van elke zorgaanbieder; 
    • Welke impliciete en expliciete afspraken zijn aanwezig voor aansluiting van de acute zorg.
  • Inzicht verkrijgen in en het oplossen van witte vlekken in het zorgaanbod c.q. de bereikbaarheid. 
  • Afstemming van activiteiten tussen aanbieders van acute zorg. 
  • Afstemming over voorbereiding op geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.

Om deze taken uit te voeren vindt regionale afstemming plaats in verschillende overlegvormen. Het Bestuurlijk ROAZ, het Tactisch ROAZ en diverse thema- en expertgroepen.