Acute zorg

Bestuurlijk ROAZ

Elke ketenpartner neemt via een bestuurder van de participerende instelling deel aan het Bestuurlijk ROAZ. Het Bestuurlijk ROAZ komt 2 tot 3 keer per jaar samen.

Het Bestuurlijk ROAZ is verantwoordelijk voor uitvoering van de opdracht zoals wettelijk gesteld in de WTZi 3 en:

  • stelt in dat kader de prioriteiten in doel- en taakstellingen vast; 
  • voert de regie op kwaliteit, voortgang en resultaten van het overleg;
  • mandateert taken aan het Tactisch ROAZ;
  • informeert belanghebbenden (eigen organisatie, zorgverzekeraars, provincie en gemeenten en patiĆ«ntenorganisaties).

Het Bestuurlijk ROAZ wordt voorgezeten door (de voorzitter van de Raad van Bestuur van) het LUMC.