Netwerk Acute Zorg West

Patiƫnten hebben bij acute situaties de juiste zorg op de juiste plek nodig, ook bij rampen en crises. Afstemming in de regionale acute zorg, traumazorg en het opleiden en trainen van betrokken hulp- en zorgverleners is hierbij van groot belang.