Unieke locatie

Het Poortgebouw is een kantoorverzamelgebouw voor instellingen, organisaties en bedrijven, die een bijdrage kunnen leveren aan verdere ontwikkelingen op het gebied van patiƫntenzorg, medisch onderwijs en onderzoek. De renovatie en exploitatie van het Poortgebouw zijn gerealiseerd door MediPark B.V.

De ligging van het Poortgebouw

Het gebied omvat het terrein van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), gebouwen van de Universiteit Leiden en het Leiden Bio Science Park. Binnen deze concentratie zijn zowel wetenschappelijke, verzorgende als commerciƫle functies ondergebracht, die een directe of indirecte relatie hebben met de volksgezondheid en de biowetenschappen. De inrichting van het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis voegt daar een bijzonder element aan toe. Het Leiden Bio Science Park heeft zowel een directe ontsluiting naar het landelijke wegennet als naar het openbaar vervoer. Het Poortgebouw ligt binnen dit geheel op een bijzondere plek; het ligt direct aan het station Leiden Centraal.

Historie

Het Poortgebouw wordt gehandhaafd om de historie van het Academisch Ziekenhuis Leiden niet te doorbreken. Vanaf eind 1994 is het gebouw aangemerkt als Gemeentelijk Monument; sinds juli 2000 als Rijksmonument. In de stad Leiden zijn alle gebouwen, die sinds de start van het gasthuis in de zestiende eeuw bij het ziekenhuis in gebruik zijn geweest nog aanwezig. Het Poortgebouw symboliseert de periode van 1920 tot 1995.

Renovatie tot een kantoorverzamelgebouw

Het Poortgebouw is gerenoveerd tot een kantoorverzamelgebouw, dat voldoet aan de huisvestingseisen van deze tijd.

Er worden faciliteiten geboden voor congressen en symposia tot maximaal 250 deelnemers. De voormalige aula is verbouwd tot congreszaal. Het Poortgebouw beschikt tevens over een ontvangstruimte, die eveneens gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld een lunch, een borrel of een vergadering.

Bijzondere aandacht bij de renovatie van het Poortgebouw is besteed aan de (interne) infrastructuur. In wezen bestaat het Poortgebouw uit twee gebouwen met in het midden een poort waarboven zich de grote congreszaal bevindt. Dit betekent dat er twee ingangen zijn gemaakt; Noord en Zuid. De werkzaamheden zijn in 1994 gestart en eind 1995 afgerond.

In het Poortgebouw zijn 30 organisaties gevestigd.