Wetenschappelijk onderzoek

Systemische Lupus Erythematosus

Het LUMC doet breed onderzoek naar nieuwe behandelstrategieën voor SLE patiënten met ernstige ziekteactiviteit (zoals lupus nefritis en neuropsychiatrische SLE). Om deze nieuwe behandelingen beter te begrijpen focust een belangrijk deel van het onderzoek zich op het zogenaamde ‘immunomonitoring’ van SLE patiënten. Hierbij ontwikkelen we nieuwe technieken om het afweersysteem van SLE patiënten voor en na een (nieuwe) behandeling nauwgezet te volgen. Hiermee hopen we beter grip te krijgen of en waarom sommige behandelingen aanslaan en waarom andere weer niet. Ook kan het mee helpen te bepalen wanneer een behandeling herhaald zou moeten worden of juist gestopt kan worden.

Op dit moment vinden de volgende studies plaats:


DAIRE (Dutch AutoImmune REgistry)
SynBioSe studies
BLISS-LN (studie)
AURORA studie