Producten en diensten voor externen

Bestellen van Geneesmiddelen
Levertijden
Ophalen en verzending 
Analysecertificaten & bijsluiters 
Contact 
Bezoekadres/afhalen geneesmiddelen

Aanvragen lab-bepalingen TDM/Toxicologie/Farmacogenetica

Bestellen van geneesmiddelen

Zorginstellingen en apotheken kunnen geneesmiddelen afnemen van de apotheek van het LUMC. Het betreffen geneesmiddelen die op voorraad worden bereid. Op de volgende manier kunt u geneesmiddelen bestellen:

  • Vul het online bestelformulier in
  • De producten die u kunt bestellen staan in de assortimentslijst (24 Juni 2022).  In de assortimentslijst staat ook aangegeven bij welke producten (een scan van) het  recept moet worden meegestuurd.
  • Mocht u een product willen die niet op de lijst (ad hoc bereiding) staat wordt verzocht om eerst contact op te nemen met de dienstdoende apotheker via 071-5299758. In overleg met de dienstdoende apotheker wordt besloten of de ad hoc bereiding door de Apotheek gemaakt worden. Als het product gemaakt kan worden, vul dan het online bestelformulier in en vink aan dat het om een ‘Ad hoc bereiding’ gaat.

Levertijden

  • Producten uit de assortimentslijst zijn 3 werkdagen na ontvangst van het bestelformulier klaar voor verzending of ophalen.
  • Indien een spoedbestelling geplaatst wordt, dient er overleg te worden gepleegd over een snellere levering met de afdeling Verkoop van de ziekenhuisapotheek tussen 8.30 – 17 uur op 071-526 3399, b.g.g. 071-5262790. Buiten kantooruren kan er contact opgenomen worden met de dienstdoende apotheker via de centrale van het LUMC op 071-5269111.
  • Indien zich problemen met de levering voordoen of als de apotheek niet op tijd kan leveren wordt er contact opgenomen met de aanvrager.

Ophalen en verzending

  • Uw bestelling kunt u afhalen bij de afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie aan het loket van de apotheek door aanvrager of diens assistent.  
  • Indien u de bestelling opgestuurd wilt hebben wordt het pakket aangetekend verzonden via TNT-post. Zij garanderen geen levering binnen 24 uur. Op zaterdag wordt geen post verstuurd.
  • Bij gekoelde producten moet een koerier ingeschakeld worden. Het start tarief is € 24,98 en vervolgens € 0,74 per km.
  • Het tarief voor spoedbestellingen is ook € 0,74 per kilometer.

Analysecertificaten & Bijsluiters

Analysecertificaten van onze producten zijn digitaal beschikbaar via de website van ons laboratorium. Indien het certificaat ontbreekt in de lijst, kunt u dit opvragen o.v.v. productnaam, nummer en chargenummer bij: laboratoriumapotheek@lumc.nl

Bijsluiters van LUMC bereidingen kunt u vinden op de pagina Bijsluiters apotheek LUMC

Bijsluiters van commerciële producten kunt u vinden op de website Apotheek.nl.

Melden van bijwerkingen

Wilt u een bijwerking melden van een van onze producten? Vul dan het bijwerkingenformulier in. Uw bijwerking wordt bij ons geregistreerd en wordt tevens gemeld bij het Landelijk Bijwerkingencentrum Lareb.  

Voorwaarden externe leveringen (nov 2017) 


Contact

Telefoonnummer: 071-526 3399
E-mailadres: KFTVerkoop@lumc.nl

Bezoekadres/Afhalen geneesmiddelen

Leids Universitair Medisch Centrum
Afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie
Locatie L0-P
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Aanvragen van lab-bepalingen

De ziekenhuisapotheek van het LUMC beschikt over een GMP-erkende laboratorium faciliteit.
Er is uitgebreide ervaring met keuringen voor derden, veelal in het kader van wetenschappelijk onderzoek.
Analysecertificaten van doorgeleverde produkten kunt u hier digitaal inzien.

laboratoriumopstelling

Ook voor analyse in biologisch materiaal kunt u op ons laboratorium een beroep doen. Met het aanvraagformulier laboratorium KFT kunt u een bepaling aanvragen (TDM, Toxicologie en Farmacogenetica). 

Een volledig overzicht kunt u hier ook vinden evenals informatie over monsterafname, verzendcondities en streefwaarden. 

Neem met ons contact op voor meer informatie over de doorlooptijden.

Verzendadres:

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Afdeling KCL
Centrale Monsterontvangst, postzone E2-35j
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

Medewerkers binnen het LUMC kunnen hier meer informatie vinden over het af te nemen materiaal en bepalingsfrequentie. Zoek bij afdeling op Toxicologie.

Heeft u vragen over ons bepalingenpakket of uitslagen, of heeft u een suggestie hoe wij onze diensten kunnen verbeteren? Neem dan contact met ons op.