Laboratorium

De ziekenhuisapotheek van het LUMC beschikt over een GMP-erkende laboratorium faciliteit.
Er is uitgebreide ervaring met keuringen voor derden, veelal in het kader van wetenschappelijk onderzoek.
Analysecertificaten van doorgeleverde produkten kunt u hier digitaal inzien.

Ook voor analyse in biologisch materiaal kunt u op ons laboratorium een beroep doen:

Aanvragen van laboratoriumdiagnostiek binnen het LUMC

Laboratoriumbepalingen worden binnen het LUMC digitaal aangevraagd via ordermanagement in het Ziekenhuis Informatie Systeem HIX.

Aanvragen van laboratoriumdiagnostiek van buiten het LUMC

Instellingen buiten het LUMC kunnen via onze aanvraagformulieren een bepaling aanvragen

Voor afspraken over laboratoriumaanvragen kunt u contact opnemen met de dienstdoende ziekenhuisapotheker via 071-5299411.  

Informatie over bepalingen

Afname- en transportinformatie, bepalingsfrequentie, achtergrond en streef- of referentiewaarden van specifieke onderzoeken vindt u in het LAB A-Z externen

De voorwaarden die wij hanteren vindt u in onze Dienstverleningsovereenkomst

Neem met ons contact op voor meer informatie over de doorlooptijden.

Verzendadres:

Leids Universitair Medisch Centrum
Afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde
Centrale Receptie (route 855)
Postbus 9600, zone L2-P
2300 RC Leiden

Medewerkers binnen het LUMC kunnen hier meer informatie vinden over het af te nemen materiaal en bepalingsfrequentie. Zoek bij afdeling op Toxicologie.

Heeft u vragen over ons bepalingenpakket of uitslagen, of heeft u een suggestie hoe wij onze diensten kunnen verbeteren? Neem dan contact met ons op.

Kwaliteitsborging

Het laboratorium van de afdeling Klinische Farmacie & Toxicologie is door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd volgens norm: NEN-EN-ISO-15189:2012  “Medische laboratoria - Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie", zie het accreditatiecertificaat Nederlands  / Engels. De scope (lijst met verrichtingen) waarvoor de accreditatie geldt, treft u op de website van de Raad voor Accreditatie onder registratienummer M320. 

De afdeling heeft een competentieverklaring betreffende haar competentie voor de uitvoering, analyse, interpretatie en rapportage van resultaten van diagnostisch onderzoek opgesteld. Voor vragen m.b.t. het kwaliteitssysteem kunt u terecht bij de kwaliteitsmanager dr. D.M. Kweekel.