Bereidingen

apothekersassistente en verpleegkundigeGeneesmiddelen worden niet alleen ingekocht, maar ook zelf geproduceerd. Het betreft dan vooral geneesmiddelen die niet commercieel verkrijgbaar zijn. Daarnaast maken we tal van geneesmiddelen gereed voor toediening aan de individuele patiënt. Zo worden geneesmiddelen die per injectie worden gegeven op onze satellietapotheken opgelost, verdund en in een injectiespuit gebracht zodat arts of verpleegkundige het geneesmiddel zonder verdere handelingen kan toedienen. Ook worden bijv. chemotherapie voor patiënten met kanker, voedingsinfusen voor patienten die niet kunnen eten en capsules en drankjes voor kinderen door de apotheek gemaakt.

De ziekenhuisapotheek LUMC beschikt over een breed assortiment eigen geproduceerde geneesmiddelen. Levering van deze geneesmiddelen vindt plaats aan diverse instellingen (o.a. ziekenhuizen). Daarnaast vinden leveringen van magistrale bereidingen plaats aan bijv. openbaar apothekers en ziekenhuisapotheken met het oog op continuering van patiëntenzorg. De apotheek beschikt over een GMP en GMP-z vergunning. Deze vergunningen zijn noodzakelijk om de kwaliteit van onze producten te kunnen waarborgen.

Voor aanvragen van producten zie pagina Producten en diensten voor externen. Voor vragen kunt u terecht bij het secretariaat, zie contactpagina.

Een bijzonder type bereiding is de bereiding van synthetische peptiden en cellulaire producten voor toepassing in klinisch onderzoek op het gebied van immunotherapie in een speciaal daarvoor ingerichte faciliteit, die beschikt over een fabrikantenvergunning voor aseptische bereiding van gevriesdroogde producten, medicinale celproducten en gentherapeutica. Deze facilitieit maakt het mogelijk om innovatief translationeel onderzoek uit te voeren met producten die volledig zijn ontwikkeld in het LUMC.