Boek

Een halve eeuw Apotheek van het LUMCEen halve eeuw geschiedenis van de Apotheek van een toonaangevend universitair medisch centrum, dat is een halve 'gouden eeuw van de farmacotherapie'. Het zou een gemiste kans geweest zijn als die periode niet gedocumenteerd zou zijn.

In dit boekje wordt de grote lijn van de ontwikkelingsgang van de Apotheek LUMC in de periode 1963-2013 weergegeven, doorweven met documenterende foto's en 'ontboezemingen' van medewerkers - zonder hun inzet is farmaceutische verzorging en ontwikkeling zonder meer niet mogelijk.

De ontwikkelingen en de vooruitgang in die periode tonen ook aan dat de kernbegrippen van wat in 1963 'artsenijbereidkunde' heette: bereiden en /of afleveren van geneesmiddelen, ook 50 jaar later, in aangepaste en uitgebreide vorm, nog steeds hoekstenen van de ziekenhuisfarmacie zijn. Nu strekt zich dat wat de patiëntenzorg betreft uit van GMP-conforme bereiding van 'gewone geneesmiddelen' maar ook kankervaccins, tot elektronisch gestuurde therapiebewaking en 'clinical decision making'. Daaraan gekoppeld dan nog het (translationele) onderzoek binnen de afdeling, met name op het gebied van de farmacogenetica.

Het boekje is gratis aan te vragen via  KFTSecretariaat@lumc.nl