Education and study programmes

De afdeling Klinische Farmacie & Toxicologie is nauw betrokken bij onderwijs, bij- en nascholing op het gebied van geneesmiddelen, klinische farmacologie, farmacotherapie en geneesmiddeltoxicologie. Onderwijs wordt gegeven aan o.a.:

  • studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Biofarmaceutische Wetenschappen (contact Mw. Dr. M.H.M. Hessel, 071-526 6330)
  • analisten, apothekersassistenten, artsen en verpleegkundigen
  • Bij- en nascholing wordt verzorgd voor diverse beroepsgroepen, bijv. analisten, apothekersassistenten, apothekers, ziekenhuisapothekers, artsen en verpleegkundigen.

Er wordt vaak gebruik gemaakt van onderwijsmateriaal van het Teaching Research Center Pharmacology, TRC  van het Centre for Human Drug Research, CHDR.

Opleiding tot Klinisch Farmacoloog

De afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie heeft bevoegdheid voor het opleiden van ziekenhuisapothekers tot klinisch farmacoloog; deze specialisatie duurt 1 jaar en leidt op tot de door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie en Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers erkende aantekening klinisch farmacoloog. De opleiding vindt plaats zoals weergegeven in het opleidingscurriculum klinische farmacologie

Opleiding tot ziekenhuisapother

De afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie heeft bevoegdheid voor het opleiden van apothekers tot ziekenhuisapotheker; deze specialisatie duurt 4 jaar en leidt op tot het publiekrechtelijk erkend specialisme ziekenhuisapotheker. De opleiding vindt plaats zoals weergegeven in het opleidingscurriculum ziekenhuisfarmacie. Er kunnen in het LUMC maximaal 4 apothekers tegelijkertijd worden opgeleid tot ziekenhuisapotheker.

Master Farmacie in Leiden

Het beroep van apotheker is volop in ontwikkeling. Overheid en gezondheidszorg zijn het eens over wat nodig is: apothekers in de rol van patiëntgerichte geneesmiddelexperts die multidisciplinair werken. De masteropleiding Farmacie in Leiden bereidt studenten daarom voor op het apothekersvak van morgen. Meer informatie leest u op de pagina van de master Farmacie.