Onderwijs en opleidingen

De afdeling Klinische Farmacie & Toxicologie is nauw betrokken bij onderwijs, bij- en nascholing op het gebied van geneesmiddelen, klinische farmacologie, farmacotherapie en geneesmiddeltoxicologie. Onderwijs wordt gegeven aan o.a.:

  • studenten Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Biofarmaceutische Wetenschappen (contact Mw. Dr. M.H.M. Hessel, 071-526 6330)
  • analisten, apothekersassistenten, artsen en verpleegkundigen
  • Bij- en nascholing wordt verzorgd voor diverse beroepsgroepen, bijv. analisten, apothekersassistenten, apothekers, ziekenhuisapothekers, artsen en verpleegkundigen.

Er wordt vaak gebruik gemaakt van onderwijsmateriaal van het Teaching Research Center Pharmacology, TRC  van het Centre for Human Drug Research, CHDR.

Opleiding tot Klinisch Farmacoloog

De afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie heeft bevoegdheid voor het opleiden van ziekenhuisapothekers tot klinisch farmacoloog; deze specialisatie duurt 1 jaar en leidt op tot de door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie en Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers erkende aantekening klinisch farmacoloog. De opleiding vindt plaats zoals weergegeven in het opleidingscurriculum klinische farmacologie

Opleiding tot ziekenhuisapother

De afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie heeft bevoegdheid voor het opleiden van apothekers tot ziekenhuisapotheker; deze specialisatie duurt 4 jaar en leidt op tot het publiekrechtelijk erkend specialisme ziekenhuisapotheker. De opleiding vindt plaats zoals weergegeven in het opleidingscurriculum ziekenhuisfarmacie. Er kunnen in het LUMC maximaal 4 apothekers tegelijkertijd worden opgeleid tot ziekenhuisapotheker.

Ontwikkeling van master Medische Farmacie in Leiden

Het beroep van apotheker is volop in ontwikkeling. Overheid en gezondheidszorg zijn het eens over wat nodig is: apothekers in de rol van patiëntgerichte geneesmiddelexperts die multidisciplinair werken. De apotheker wordt dus zorgprofessional. Dat is goed voor de kwaliteit van zorg en voor de doelmatige inzet van geneesmiddelen.

De masteropleiding Farmacie in Leiden bereidt studenten voor op het apothekersvak van morgen. Hier worden studenten opgeleid tot apothekers voor wie productkennis én patiëntenzorg pijlers zijn, om zo hun rol te kunnen vervullen als farmaceutisch zorgverlener. De Universiteit Leiden heeft een vernieuwend curriculum samengesteld met:

  • Thematisch onderwijs, geordend rond patiëntgroepen en veel voorkomende aandoeningen, toegesneden op de nieuwe invulling van het beroep en die goed aansluit bij het curriculum Geneeskunde;
  • Experience-based learning, onder andere in de vorm van farmaceutische coschappen, met de focus op communiceren met patiënten en andere zorgprofessionals, zij aan zij met medische studenten.

De masteropleiding is inmiddels geaccrediteerd door de NVAO en gaat in september 2016 met 25 studenten van start. De opleiding is toegankelijk voor studenten met een bachelor Farmacie of een bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen met de specialisatie Farmacie in het derde jaar én voldoende beheersing van de Nederlandse taal (TUL-gevorderd). Wanneer zich meer dan 25 studenten aanmelden zal een selectieprocedure volgen.
Meer informatie ....

Op 12 september 2016 heeft een feestelijk openingssymposium van de opleiding plaats gevonden.