Farmacogenetica

Wanneer is een farmacogenetische test nuttig?


Preventief: om levenslang in kaart te hebben (mijn DNAmedicatiepas)
Voorafgaand aan (of kort na) de start van een nieuw geneesmiddel
Tijdens gebruik van een geneesmiddel: bij het missen van effectiviteit of het ervaren van bijwerkingen