Farmacogenetica

Genen & Geneesmiddelen tabel

Onderstaande tabel geeft een overzicht van genen die relevant zijn bij specifieke geneesmiddelen. Het betreffen geneesmiddel-gen interacties die door de beroepsgroep KNMP geduid zijn als actionable bij een afwijkend genotype. Deze tabel is echter een momentopname (update: januari 2020), gezien er op het gebied van farmacogenetica veel onderzoek uitgevoerd wordt en er regelmatig nieuwe info verkregen wordt. Voor meer info kunt u contact opnemen.

Wanneer is het uitvoeren van een farmacogenetica bepaling relevant? Klik hier voor meer info.

Voor meer info over welke bepalingen wij kunnen aanbieden en de wijze van aanvragen zie Aanvragen farmacogenetische bepalingen.

Geneesmiddel Enzym 
Abacavir HLA-B*5701 
Acenocoumarol VKORC1
Allopurinol HLA-B*5801 
Amitriptyline CYP2D6 
Anticonceptiva met oestrogenen Factor V Leiden 
Aripiprazole CYP2D6 
Atomoxetine CYP2D6 
Atorvastatine SLCO1B1 
Azathioprine  TPMT / NUDT15
Capecitabine DPD  
Carbamazepine HLA -B*1502  /  HLA-A*3101  /  HLA-B*1511 
Citalopram CYP2C19 
Clomipramine CYP2D6 
Clopidogrel CYP2C19 
Codeïne CYP2D6 
Doxepine CYP2D6 
Efavirenz CYP2B6 
Eliglustat CYP2D6 
Escitalopram CYP2C19 
Esomeprazol CYP2C19 
Fenprocoumon VKORC1 
Fenytoïne CYP2C9 / HLA-B*1502
Flecainide CYP2D6 
Flucloxacilline HLA-B*5701 
Fluorouracil DPD
Haloperidol CYP2D6 
Imipramine CYP2C19 / CYP2D6 
Irinotecan UGT1A1
Lamotrigine HLA-B*1502 
Lansoprazol CYP2C19 
Mercaptopurine TPMT / NUDT15
Metoprolol CYP2D6 
NortriptylineCYP2D6 
OmeprazolCYP2C19 
Oxcarbazepine HLA-B*1502 
Pantoprazol CYP2C19 
Paroxetine CYP2D6 
Pimozide CYP2D6 
Propafenon CYP2D6 
Sertraline CYP2C19 
Simvastatine SLCO1B1 
Tamoxifen CYP2D6 
Tegafur DPYD 
Thioguanine TPMT 
Tramadol CYP2D6 
Venlafaxine CYP2D6 
Voriconazol CYP2C19 
Warfarine CYP2C9 / VKORC1 
Zuclopentixol CYP2D6