Klinische Farmacie en Toxicologie

De afdeling Klinische Farmacie en Toxicologie (ziekenhuisapotheek) verzorgt en waarborgt een effectieve, veilige en doelmatige behandeling met geneesmiddelen voor de patiënten van het LUMC.