Visie op verplegen


Visie op verplegen binnen de Intensive Care

Een IC/MC-patiënt heeft intensieve en continue medische en verpleegkundige zorg, bewaking, en behandeling nodig in verband met een te kort schieten (of een reëel verhoogde kans daarop) van één of meer vitale functies.

Op de IC beschikken we daarom over aangepaste infrastructuur, uitgebreide voorzieningen, een gepaste personeel-patiënt ratio en specifieke deskundigheid.

Het doel van verplegen is voorwaarden scheppen voor de patiënt om het genezings­proces te bevorderen, het lijden te verzachten of menswaardig sterven mogelijk te maken.

De rol van de IC/MC-verpleegkundige

Het verpleegkundig handelen, inhoudelijk opgebouwd vanuit beroepsinhoude­lijke kennis en deskundig­heid, omvat onder andere

  • Bevorderen en ondersteunen van zelfzorg dan wel geheel of gedeeltelijk overnemen ervan.
  • Observeren van de fysieke, psychische en sociale toestand en hierop adequaat handelen.
  • Begeleiden van de patiënt en diens vertegenwoordigers.
  • Coördinatie, planning, uitvoering, evaluatie en bijstelling van de zorg; in samenspraak / samenwerking met patiënt en / of vertegenwoordigers, met collega-verpleegkundigen en medewerkers van andere disciplines.
  • Uitvoeren van de verpleegkundige en verpleegtechnische handelingen, op voorwaarde dat ze vallen binnen de bevoegdheden van de zorgverlener en dat de bijhorende vaardigheden en kennis worden beheerst.
  • Bijdragen aan de opleiding door het begeleiden van cursisten.
  • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen het vakgebied en handelen volgens de geldende regels binnen het ziekenhuis en de afdeling.

De rol van de zorgassistent

De zorgassistent heeft een ondersteunende functie op de IC. Het takenpakket bestaat uit logistieke, huishoudelijke, administratieve en assisterende zorgtaken.

  • Planning en uitvoering van de diverse taken op logistiek, huishoudelijk en administratief gebied.
  • Planning en uitvoering van zorgtaken onder voorwaarde dat ze vallen binnen de bevoegdheden van de zorgassistent en onder supervisie van en in overleg met de IC verpleegkundige.

Organisatievorm van verplegen

Op de IC hanteren we het systeem van patiëntentoewijzing. Per dienst neemt de IC/MC-verpleegkundige de totale zorg van één of meerdere patiënten op zich, afhankelijk van ervaring en kennis en van de complexiteit van de verpleegsituatie. De teamleider of oudste van dienst ondersteunt, organiseert, controleert en superviseert de werkzaamheden.

Inwerktraject, begeleiding en evaluatie van de nieuwe medewerker

Afhankelijk van je functie, achtergrond en werkervaring word je gekoppeld aan één of twee medewerkers die je begeleiden tijdens het inwerktraject.
In de loop van het inwerktraject word je gefaseerd vertrouwd gemaakt met alle facetten van de werkzaamheden die je volgens jouw taakfunctieomschrijving moet verrichten.
Bij aanvang, tussentijds en aan het eind van het inwerktraject worden evaluaties gepland.