Regionale Samenwerking 

De intensive care van het LUMC werkt samen met ziekenhuizen in de omgeving in de IC regio West. Door samen te werken zorgen wij voor de beste en meest efficiënte intensive care zorg voor onze regio.

Wat is IC West?

In de IC regio West participeren ziekenhuizen die met elkaar het gehele aanbod van IC-patiëntenzorg leveren. De IC regio West bestrijkt de provincie Zuid Holland met onder andere de historische steden Delft, Leiden, Gouda en Den Haag, het Westland, de Zuid-Hollandse kust en het Groene Hart. In de regio wonen ongeveer 1,6 miljoen mensen en dat is 10% van het totaal aantal inwoners van Nederland.

Binnen IC West zijn de volgende ziekenhuizen actief: Het Leids Universitair Medisch Centrum, het Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp en het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda, Haaglanden Medisch Centrum met lokaties Westeinde, Antoniushove en Bronovo, HagaZiekenhuis, Reinier de Graaf en het LangeLand Ziekenhuis.

Meer informatie over de IC afdelingen binnen IC West kunt u hier vinden.

Hoe werken wij samen?

Wij werken samen zodat wij met elkaar onze patiënten alle zorg kunnen bieden die zij nodig hebben. Door van elkaars kracht gebruik te maken kunnen we onze patiënten altijd de beste zorg op de beste plek binnen onze regio bieden.

Binnen de netwerken is er dagelijks contact. Ook met betrekking tot scholing en deskundigheidsbevordering werken wij nauw samen.

Waarom worden patiënten overgeplaatst binnen IC West?

Soms worden patiënten overgeplaatst van het ene ziekenhuis naar het andere binnen onze regio. Dat kan zijn omdat een patiënt een bepaalde vorm van zorg nodig heeft die in een van onze ziekenhuizen niet kan worden geleverd maar in een ander wel. Dan plaatsen we de patiënt over naar een geschiktere plek.

Ook kan het zo zijn dat we een patiënt overplaatsen binnen IC West omdat de specifiek zorg voor die patiënt ook elders kan plaatsvinden binnen onze regio en wij zo ruimte kunnen maken voor patiënten die specifieke zorg nodig hebben.

Zo kan het gebeuren dat patiënten die eerst bij ons in het LUMC zijn opgenomen in het verloop van de behandeling, uiteraard in overleg met patiënt en/of familie, worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuid binnen IC West.

Een ding is zeker: overal binnen IC West vindt excellente zorg plaats. Wij werken intensief samen om ervoor te zorgen dat op elke IC de zorg het allerbeste is.

Wat gebeurt er als een patiënt wordt overgeplaatst?

Als een patiënt wordt overgeplaatst zal dit gebeuren middels een mobiele intensive care transport (MICU). Meestal maken wij gebruik van de  MICU Zuid West Nederland  waar ook een aantal intensivisten van IC West deels werkzaam is.  Soms kan een patiënt met een gewone ambulance worden overgeplaatst waarbij als het nodig is een IC arts mee gaat.

Hoe zorgen wij ervoor dat de beste zorg overal kan worden gewaarborgd?

Juist door samen te werken kunnen wij ervoor zorgen dat we alle behandelingen continue kunnen aanbieden aan iedereen binnen onze regio. Door samen te werken en patienten over te plaatsen tussen onze ziekenhuizen garanderen wij optimale zorg voor iedereen binnen de regio.

Kijk voor meer informatie over IC West op de website van IC West .