Opname en verblijf

Belangrijke informatie coronavirus

Vanwege de coronapandemie gelden op de Intensive Care (IC) nog steeds andere regels dan gebruikelijk. Op sommige pagina’s treft u mogelijk informatie aan die momenteel niet van toepassing is, bijvoorbeeld met betrekking tot de bezoekregeling op de IC. Informeer bij de IC welke afspraken momenteel van toepassing zijn.

27 april 2022

De bezoektijden op de Intensive Care en Medium Care voor volwassenen zijn momenteel tussen 16 en 20 u, maximaal 2 vaste bezoekers per dag en op afspraak; verder volgens de regels van het LUMC.

Lees meer over de Intensive Care met betrekking tot het coronavirus (COVID-19).

Lees op de algemene LUMC-pagina meer over de corona-maatregelen die we in het LUMC nemen.

Op de Intensive Care, inclusief de Medium Care, worden patiënten opgenomen wegens dreigende of bestaande verstoringen van levensbelangrijke lichaamsfuncties zoals de ademhaling, hartfunctie of de bloeddruk. Op de IC en MC beschikken we over de medische apparatuur en gespecialiseerde medewerkers om de benodigde behandeling en zorg te kunnen bieden aan deze IC-patiënten.

Een opname op de Intensive Care is vaak gepland, zoals aansluitend op een grote operatie. Soms komt de opname onverwacht, bijvoorbeeld na een ongeval, een acute ernstige aandoening of vanwege complicaties tijdens verblijf in het ziekenhuis.

Vanaf de Intensive Care worden patiënten meestal overgeplaatst naar een verpleegafdeling in het LUMC. Soms vindt overplaatsing plaats naar een Intensive Care afdeling of een verpleegafdeling in een ander ziekenhuis.